Osnivačka skupština Udruženja

  • U saradnji sa MZ " Zlatno brdo " održana je osnivacka skupština Udruženja za borbu protiv dijabetesa " Smederevo " . Ideju Ivane Novicic Andrejić, da se osnuje ovo udruženje, Zlatno brdo je odmah podržalo i apelujemo na sugrađane koji boluju od ove bolesti da se uključe u rad Udruzenja.
  • Šećerna bolest ili dijabetes je hronični, neizlečivi sistemski poremećaj metabolizma, koji se karakteriše hiperglikemijom, tj. trajno povišenim nivoom glukoze u krvi. Uglavnom je uslovljen naslednim faktorima, a nastaje zbog smanjene sekrecije ili smanjenog biološkog dejstva hormona insulina, odnosno u kombinaciji ova dva faktora.Taj nedostatak ometa razmenu ugljenih hidrata, masti i belančevina u organizmu (što se ispoljava tipičnim tegobama), a nakon dužeg vremena utiče i na strukturu i funkciju krvnih sudova, živaca i drugih vitalnih organa i organskih sistema.
  • Dijabetes se danas ubraja među najčešća endokrinološka oboljenja, sa prevalencom u stalnom porastu (naročito u razvijenim zemljama sveta). To je posledica modernog stila života i povećanja broja spoljašnjih etioloških činilaca, među kojima se posebno izdvaja gojaznost. Šećerna bolest se najčešće javlja u starijem životnom dobu kao posledica opštih degenerativnih i sklerotičnih promena u organizmu (koja zahvataju i pankreas), a kod mladih osoba može nastati usled genetskih poremećaja ili oštećenja pankreasa kod određenih zaraznih oboljenja
  • Naknadno će biti objavljene informacije o sedištu i svim aktivnostima ovog Udruženja, koje do sada nije postojalo u našem gradu .Želimo im sreću u daljem radu !