Завршена је санација коловоза у Горичкој улици |ZLATNO BRDO|ЗЛАТНО БРДО|

Завршена је санација коловоза у Горичкој улици, у зони Провалије. Радови су изведени формирањем армирано-бетонске конструкције, ослоњене на армирано-бетонске јастуке, у дужини од 28 метара. Изведеним радовима отклоњена је опасност по безбедно одвијање саобраћаја узроковано померањем земљишта у зони клизишта Плавинац - Провалија. Санирањем овог дела коловоза, омогућено је поновно одвијање саобраћаја у целој дужини Горичке улице. Укупна вредност радова, изведених у склопу реализације годишњег програма рада Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, износи око 2 милиона динара

.............................................................

/>