picture

Nov predsednik MO Invalida rada

Na godišnjoj skupštini MO invalida rada  Zlatno brdo  – Smederevo koja je održana 17.01.2012. god. razmatran je Izveštaj o radu za 2011. godinu i izabran je  nov predsednik MO invalida rada, kao i članovi  Izvršnog odbora MO  Zlatno brdo.
Za predsednika MO invalida rada Zlatno brdo izabran je Radivoje Stevanović.