Akcija pomoći stanovništvu u poplavljenim područjima...

  • Na sednici Saveta MZ " Zlatno brdo " , koja je zbog hitnosti održana u 17 h 17.05.2014. jednoglasno je odlučeno da se uputi novčana pomoć stanovništvu u poplavljenim područjima. Takođe,Savet MZ „ Zlatno brdo „ se uključio u akciju pomoći stanovništvu u poplavljenim područjima. Neophodni su : flaširana voda, konzervirana hrana, hrana za bebe,pelene,garderoba i ćebad !
  • Građani MZ „ Zlatno brdo „ i preduzeća mogu da dopreme pomoć u prostorije MZ „ Zlatno brdo „ ukoliko neko želi, a nije u mogućnosti da dođe lično do MZ, neka se javi na broj telefona 46-10-535.
  • MZ „ Zlatno brdo „ prikupila je za samo tri dana, individualno od svojih žitelja 2 tone robe ( voda, hrana, lekovi, garderoba , ćebad ). Zahvaljujemo se i preduzećima sa naše teritorije koja su donirala jos 4, 5 t flaširane vode . Posebno je pripremljena pomoć za korisnike Doma za stare koji su prebačeni iz Gerentološkog centra Obrenovac, a koja će im se proslediti.
  • Zahvaljujemo se svim ljudima dobre volje, koji su pomogli.

    Naglašavamo da je akcija još u toku i da pomoć možete predati u prostorijama MZ Zlatno brdo

    .
  •