Formirane su komisije i Odbori mesne zajednice Zlatno Brdo

Postovano Od zlatnobrdo

Na sednici održanoj 9. septembra 2009. formirane su sledeći Odbori:

Odbor za sport i omladinu – Nenad Stojković

Odbor za kulturu – Katica Tomić

Odbor za investicije i saradnju sa Direkcijom za izgradnju – Aleksandra Dobranić i Radivoje Stevanović

Odbor za saradnju sa Crvenim Krstom, Staračkim domom, Osnovnom školom, Mesnim zajednicama i drugim organizacijama – Flavija Dimitrijević i Zorica Cuković

Odbor za komunalno ekološka pitanja – Milan Gordić

Odbor ua izradu i ažuriranje sajta Mesne zajednice – Goran Pajić

Odbor za socijalna pitanja – Sonja Milenković